Dołącz do nas

Przyszłoroczna Konferencja zacznie się za:

#KonferencjaAzjatycka2017

Najwżniejsze procesy międzynarodowe początku XXI wieku toczą się w Azji i na Bliskim Wschodzie. Porozmawiajmy o tym!

Ważne tematy poruszane na sesjach panelowych

Rosnąca liczba zgłaszanych paneli poświęconych zagadnieniom poszczególnych państw, społeczeństw i regionów Azji i Bliskiego Wschodu zapowiada wiele ciekawych dyskusji.

Sesja Plenarna

Znakomici polscy i zagraniczni naukowcy i komentatorzy spraw międzynarodowych zaproszeni do udziału w Sesji Plenarnej Krakowskiej Konferencji Azjatyckiej

Dzień Młodych Badaczy Azji

Trzeci dzień Krakowskiej Konferencji Azjatyckiej zarezerwowaliśmy dla Młodych Badaczy – studentów prowadzących ciekawe badania nad zagadnieniami związanymi z szeroko pojętymi Studiami Azjatyckimi.

PROGRAM

Poniżej prezentujemy ostateczny program Konferencji

Sesja plenarna – Zmieniający się ład międzynarodowy w Azji i na Bliskim Wschodzie

OTWARCIE KONFERENCJI

 • Prof. dr hab. Zdzisław Mach, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Dr hab. Renata Czekalska, Zastępca Dyrektora Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ
 
 • Rachid Jarmouni: Muslim Youths and the Effects of the Social and Political Change Towards the Birth of a New Generation
 • Łukasz Gacek: Inicjatywa Jednego Pasa, Jednej Drogi jako przejaw projekcji siły Chin

45

Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24

A1 Granice wzrostu gospodarczego Chin

 • Michał Zaremba: Między polityka a ekonomią. Znaczenie Nowego Jedwabnego Szlaku w chińskiej ekspansji gospodarczej
 • Maciej Walkowski: Środowiskowe bariery wzrostu gospodarczego w Chinach
 • Adrian Brona: Instytucjonalne przemiany chińskiego przywództwa w trakcie rządów Xi Jinpinga – aspekty polityczne i gospodarcze
 • Teresa Łozińska: Rządy humanitarne w teorii legitymizacji władzy autorytarnej Kang Xiaoguanga
 

90

Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24

B1 Dynamika ASEAN w dobie zaostrzającej się rywalizacji międzynarodowej

 • Paweł Soja, INPiSM UJ: ASEAN w cieniu relacji khmersko-chińskich
 • Andrzej Bolesta: Chiński model transformacji i rozwoju w Azji Południowo-Wschodniej
 • Barbara Kratiuk, ISM, UW: Nowe partnerstwo na rzecz bezpieczeństwa: Japonia i Wietnam w Azji Południowo-Wschodniej
 • Michał Lubina, IBiDW UJ: Poza „Zwrotem na Wschód”? Azja Południowo-Wschodnia w rosyjskich planach aktywniejszej roli w Azji-Pacyfiku

90

Sala 12, ul. Krupnicza 33a

C1 Wojna zastępcza w Syrii

 • Przemysław Turek: Konflikt w Syrii a jego obraz w arabskojęzycznych środkach masowego przekazu
 • Hubert Królikowski, Piotr Niziński: Siły Specjalne w walce z ISIS: Przykłady wdrażania Military Assistance
 • Agata Karbowska: Turecka polityka wobec konfliktu syryjskiego

90

Sala 103, ul. Krupnicza 33a

A2 Chińskie inicjatywy strategiczne – Jeden pas, jedna droga – i ich konsekwencje międzynarodowe

 • Rafał Kwieciński, IBiDW UJ: Nowy ład światowy? Zmiana w systemie międzynarodowym i rozwój potęgi morskiej Chin
 • Marcin Przychodniak: Pas i Szlak jako nadrzędny projekt polityki zagranicznej ChRL. Wpływ na relacje z RP
 • Piotr Kozłowski, KSP KES Szkoła Główna Handlowa: Wyniki wyborów w regionie Azji i Pacyfiku w 2016 roku a przetasowanie strategiczne w Pierwszym Łańcuchu Wysp
 • Ewelina Morawska: Zewnętrzny wymiar polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej w regionie Morza Kaspijskiego

90

Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24

B2 Przywództwo polityczne w Azji Południowo-Wschodniej

 • Marta Kosmala-Kozłowska: "Gra dwupoziomowa" Rodrigo Duterte a rządy prawa na Filipinach
 • Maciej Maćkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Teatr Wayang - czyli krytyczna analiza sieci powiązań prezydenta Joko Widodo
 • Paweł Słoń: Najib Razak: Gwarancja stabilności czy początek końca? Przywództwo polityczne w Malezji
 • Ewa Trojnar: Na przekór stereotypom – Tsai Ing-wen – kobieta prezydent na Tajwanie

90

Sala 12, ul. Krupnicza 33a

C2 Izrael, Palestyna i Egipt w zmieniającym się środowisku regionalnym

 • Magdalena Pycińska, IBiDW UJ: Państwo palestyńskie a okupacja izraelska. Aspekty społeczno-polityczne i kulturowe
 • Magdalena Pogońska – Pol, Instytut Historii UŁ : Perspektywy bliskowschodniego procesu pokojowego
 • Michał Lipa, PAN: Uwarunkowania islamistycznego powstania na Synaju
 • Artur Skorek, IBiDW UJ: Wpływ odkrycia złóż gazu ziemnego u wybrzeży Izraela na jego politykę zagraniczną

90

Sala 103, ul. Krupnicza 33a

A3 Zmiany równowagi międzynarodowej w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej

 • Piotr Andrzej Głogowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Wyzwania polityki zagranicznej Tajwanu po wyborach w 2016 roku
 • Bartłomiej Zgliński, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW: Siły morskie jako narzędzie polityki mocarstwowej w Regionie Azji i Pacyfiku
 • Marceli Burdelski, Uniwersytet Gdański: Proces pokojowy na Półwyspie Koreańskim
 • Oskar Pietrewicz, UW: Chiny wobec perspektyw zjednoczenia Korei

75

B3 Indie w dobie Narendry Modiego

 • Renata Czekalska, IBiDW UJ: „Podżegacze”, „chuligani”, „sex-maniacy”, „narkomani”, „alkoholicy”… - protesty studenckie opisywane językiem władzy
 • Agnieszka Nitza-Makowska: Jakich polityków promuje demokracja? Spojrzenie na indyjski i pakistański establishment
 • Marcin Ciemniewski, IBiDW UJ: Identyfikacja wizualna Indii a kwestia przywłaszczenia kulturowego

75

Sala 12, ul. Krupnicza 33a

C3 Rywalizacja Irańsko-Saudyjska

 • Olga Kwiatkowska, INPiSM UJ: Rywalizacja Iranu i Arabii Saudyjskiej i jej wpływ na wojny w Jemenie i Syrii
 • Izabella Łęcka, Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych, UW: Zmieniające się aspiracje Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Omanu wobec zmian geopolitycznych na świecie.
 • Ewelina Góral: Islamska Republika Iranu w obliczu przemian społeczno-kulturowych
 • Łukasz Fyderek: Wojny zastępcze na Bliskim Wschodzie na tle porównawczym

75

Sala 103, ul. Krupnicza 33a

D1 Obraz konfliktów w kulturze

 • Piotr Kletowski, IBiDW UJ: Relacje izraelsko-palestyńskie w dyskursie audiowizualnym (ze szczególnym uwzględnieniem filmowej twórczości Amosa Gitaia i Mohammeda Bakri)
 • Kamila Junik-Łuniewska, IBiDW UJ: Wizualne reprezentacje sporu o Kaszmir: bieżąca sytuacja polityczna jako temat w sztuce
 • Agnieszka Mikrut-Żaczkiewicz, IBiDW UJ: Kino komercyjne w Chinach jako jedna z gałęzi gospodarki i instrument „soft power”

75

Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24

D2 Język, symbole i humor w kulturach

 • Paweł Dybała, IBiDW UJ: Japoński dowcip językowy jako realizacja teorii maski komicznej
 • Konrad Piwowarczyk, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN: Chiński humor – opis i analiza porównawcza
 • Joanna Wardęga, IBiDW UJ: Nauka języka chińskiego z perspektywy uczących się w Polsce - problemy i szanse

75

Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24

D3 Prawo i normy w Azji Zachodniej

 • Mieszko Łukaszewicz: Prawne aspekty integracji państw GCC na tle świata arabskiego
 • Ewa Górska, Katedra Socjologii Prawa, Wydział Prawa i Administracji UJ: Współczesne prawo muzułmańskie na Bliskim Wschodzie: nurty uniwersalizujące wobec problemów bioetycznych
 • Anna Drwal: Przestępstwo bluźnierstwa w kontekście konstytucyjnej wolności wyznania w Pakistanie

75

Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24

D4 Problemy mocarstw azjatyckich

 • Mariusz Dąbrowski, Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet w Białymstoku: Granice wzrostu gospodarczego Chin, Doświadczenia Japonii i Korei Południowe
 • Olga Barbasiewicz, IBiDW UJ: Wpływ USA na pojednanie japońsko-koreańskie
 • Krzysztof Iwanek, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, Akademia Sztuki Wojennej: Interesy przed ideami. Czy hinduski nacjonalizm ma wpływ na politykę zagraniczną Indii?
 • Joanna Maj, Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki: Polityka regionalna Indii w okresie rządów Narendry Modiego

75

Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24

D5 Rywalizacja indyjsko-pakistańska

 • Aleksander Głogowski, INPiSM UJ: ISI – Pakistański wywiad jako czynnik stabilizacji i destabilizacji sytuacji politycznej w Azji Południowej
 • Agnieszka Kuszewska, Uniwersytet SWPS: Polityka Indii i Pakistanu wobec Kaszmiru w kontekście praw człowieka
 • Magda Piech, IBiDW UJ: Wirtualne skutki bolesnej rzeczywistości. Popkulturowe echa tragicznych wydarzeń w Kaszmirze (2016) a tożsamość kaszmirska w epoce globalizacji

75

Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24

E1 Problemy Azji Wschodniej i Południowej

 • Mateusz Danielewski: Półwysep Koreański od legendarnych początków do Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
 • Joanna Marszałkowska: Chiny w obliczu kryzysu wodnego
 • Jan Bazyli Klakla: Prawo jako narzędzie przełamywania binarnej opozycji rodzajów. Przykład Indii i hidźrów
 • Karol Starowicz: Korea Północna – sojusznik czy trudny partner dla Chińskiej Republiki Ludowej?

75

Sala 203, ul. Krupnicza 33a

E2 Społeczeństwo japońskie

 • Agnieszka Demidowska: Przymusowe otwarcie – o obcokrajowcach pracujących dla japońskich przedsiębiorstw i ich potencjalnym wpływie na japońską kulturę pracy.
 • Katarzyna Rużyczka: Metoda trzech strzał a sytuacja kobiet na rynku pracy w Japonii
 • Daria Dudek i Aleksandra Kozak: Między tradycją a nowoczesnością. Rola i miejsce Japonek w małżeństwie

90

Sala 203, ul. Krupnicza 33a

E3 konflikty w Azji Zachodniej

 • Tomasz Kruk: Jak feniks z popiołów. Proces restauracji ruchu Talibów w latach 2002-2007
 • Jakub Katulski: Nowa rola Unii Europejskiej w izraelsko-palestyńskim procesie pokojowym w kontekście zmian w międzynarodowym ładzie politycznym

75

Sala 203, ul. Krupnicza 33a

E4 Struktury władzy na Bliskim Wschodzie

 • Karolina Wanda Olszowska: Przyjaciel Ameryki, sojusznik Rosji, jak naprawdę wygląda sytuacja polityczno – społeczna w Turcji
 • Filip Stankowski: Aparat bezpieczeństwa na tle historii politycznej Syrii w latach 1920 – 1999
 • Rafał Stożek: Nowy prezydent? Sylwetka gen. Michaela Aouna, prezydenta Republiki Libańskiej

75

Sala 203, ul. Krupnicza 33a

E5 Dynamika społeczna na Bliskim Wschodzie

 • Monika Tetela: Izrael – Ziemia Obiecana? Wyobrażenia imigrantów, a rzeczywistość Izraela po 1945 roku
 • Kinga Kozieł: Rola kobiety w procesie rozwodowym we współczesnym Izraelu
 • Olaf Szczap: Palestyńczycy w społeczeństwie Jordanii

75

Sala 203, ul. Krupnicza 33a

download

Zmieniający się ład międzynarodowy w Azji i na Bliskim Wschodzie

Zapraszamy do udziału badaczy społecznych z różnych dziedzin: politologów, socjologów, językoznawców, kulturoznawców i ekonomistów. Pragniemy, by Konferencja stała się miejscem wymiany poglądów dla naukowców zajmujących się Azją. Naszą ambicją jest stworzenie przestrzeni dyskusji nad szansami i zagrożeniami które niosą za sobą zmiany społeczne i polityczne w Azji – od kryzysu migracyjnego, po nowy Jedwabny Szlak. Interesujące wydają się nam nie tylko same zjawiska zachodzące w Azji lecz także ich percepcja w Polsce i w Europie.

Miejsce obrad #KKA2017

Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego (sesje: plenarna, A, D)

oraz sale WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego (sesje: B, C, E)

ul. Gołębia 24, Kraków

ul. Krupnicza 33a, Kraków

Mapka miejsc konferencyjnych pdf

Zakwaterowanie w trakcie konferencji

Organizatorzy nie gwarantują uczestnikom zakwaterowania w trakcie konferencji. Kraków oferuje szeroką listę opcji miejsc noclegowych. W przypadku pytań nasz komitet organizacyjny z chęcią udzieli uczestnikom informacji o możliwościach zakwaterowania.

REJESTRACJA

38

Konferencji i seminariów

98

Wystąpień

126

Paneli

1430

Uczestników

PARTNERZY